Gerda de Bruijne-Duinmaijer | Kooglaan 101 | 1911 TD Uitgeest | Tel: 025-314930 | Mobiel: 06-20960294 | KvK: 34378088
Mensendieckpraktijk Uitgeest

TARIEVEN

Het tarief voor een behandeling oefentherapie- Mensendieck wordt ieder jaar afgesproken tussen de therapeut en de zorgverzekeraar. Of de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed kunt u in uw polis voor de aanvullende verzekering nazoeken. Voor kinderen valt de behandeling onder de basisverzekering. De behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. hebben geen invloed op de wettelijke verplichte eigen risico. De tarieven, indien deze niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, zijn voor 2023: - Tarief voor éénmalig onderzoek + rapportage naar (huis)arts: € 65,00 - Tarief behandeling in praktijk € 40,00 - Tarief behandeling aan huis: € 55,00 - Screening: € 22,50 De behandeling duurt 30 minuten. Wanneer een behandeling niet tijdig is afgezegd, kan deze in rekening worden gebracht bij de patiënt. Hiervoor wordt een zogenaamd verzuimtarief in rekening gebracht, dat 75% is van het volledige tarief. De nota wordt naar de patiënt gestuurd en wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

VERGOEDINGEN

Bij de vergoedingen wordt gekeken naar de leeftijd van de patiënt, en of de klacht wel of niet chronisch is.

Leeftijd

Tot 18 jaar worden 18 behandelingen per jaar vergoed uit de Basisverzekering. Mocht er meer nodig zijn, dan moeten deze uit de Aanvullende verzekering worden uitgekeerd. Hierbij wordt gekeken naar de Aanvullende verzekering van de ouders, aangezien het kind dezelfde verzekering heeft. Motorische achterstanden bij kinderen worden als chronische indicatie gezien, zij kunnen onbeperkt in de Basisverzekering worden gedeclareerd. Bij volwassenen moeten de behandelingen altijd in de Aanvullende verzekering worden gedeclareerd.

Chronisch/niet-chronisch

Er is veel verwarring over dit begrip. Voor iemand met ernstige slijtage in de knieën staat vast dat dit een chronische kwaal is. Toch valt dit niet onder ons begrip “chronisch”. Binnen de fysiotherapie en oefentherapie wordt een aandoening als chronisch gekenmerkt wanneer deze op de zogenaamde “Lijst Borst” staat. Deze lijst geeft een opsomming van specifieke, ernstige aandoeningen, waar bijvoorbeeld arthrose en osteoporose grotendeels buiten vallen. In de praktijk komt het er op neer dat slechts zeer weinig patiënten van de oefentherapeut als chronisch kunnen worden aangemerkt. Een chronische behandeling wordt vergoed uit de Basisverzekering. Alle niet-chronische aandoeningen bij volwassenen vallen onder de Aanvullende verzekering. Het hangt uiteraard van de mate van bijverzekeren af hoeveel behandelingen dit per jaar zijn. Let op: behandelingen fysiotherapie en oefentherapie worden per jaar gewoon bij elkaar opgeteld, zelfs als het voor andere aandoeningen was! Wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is wordt de behandeling bij de patiënt zelf in rekening gebracht. Aangezien wij een contract hebben met alle verzekeraars, kunnen wij alle natura-verzekeringen direkt bij de zorgverzekeraar declareren. Bij een restitutie polis (zoals FBTO en IZA) wil de verzekering dat de verzekerde het eerst voorschiet, en dan bij de verzekeraar declareert. In dat geval ontvangt U een nota.

Tarieven & Vergoedingen